Nacionalinė mokėjimo agentūra

Nacionalinė mokėjimo agentūra yra vienintelė akredituota tokia institucija Lietuvoje, administruojanti valstybės paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir Europos Sąjungos paramos lėšas bei atliekanti jų mokėjimo ir kontroliavimo funkcijas. Nacionalinė mokėjimo agentūra yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos biudžeto bei Europos Sąjungos lėšų

Pagrindinis nacionalinės mokėjimo agentūros uždavinys yra skatinti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo žemdirbystės plėtrą, vykdant tam skirtos Specialiosios kaimo rėmimo programos bei SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai lėšų tvarkymą ir užtikrinti jų tikslingą naudojimą

Interneto svetainė https://nma.lrv.lt/lt

Europos sąjungos parama žemės ūkiui bei kaimo plėtrai skirstoma pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą. Sužinoti daugiau apie šios paramos priemones ir jų įgyvendinimą bei pasinaudoti dar esamomis galimybėmis galite jų interneto svetainėje

Paramos kaimui interneto svetainė: https://www.paramakaimui.lt

Kokia parama siūloma žuvininkystei ir kokios yra galimybės ja pasinaudoti taip pat galima sužinoti jų specialiai tam skirtoje internetinėje svetainėje

Paramos žuvininkystei interneto svetainė: https://paramazuvininkystei.lt