Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

Ką SVJC rasite – meno kolektyvus, muzikines grupes, teatro, dailės, ir keramikos studijas. Tautinius, šiuolaikinius šokius ir kompiuterinį mokymą bei kalbas. Sporto būrelius

SVJC misija – ugdyti sėkmingą ir laimingą žmogų, kuris gebėtų kurti, tobulėti ir būtų aktyviu piliečiu mūsų visuomenėje

SVJC tai darni, inovatyvi ir atvira jaunimo organizacija, ugdanti asmenybes, kuriančias ateities visuomenę.

SVJC atvira naujovėms ir įvairioms naujoms idėjoms bei skirtingoms nuomonėms. SVJC suteikia galimybę prisijungti visiems, visiema laisvai veikti bei realizuoti įvairius savo sumanymus

SVJC socialiai atsakinga organizacija, kuriai rūpi ekologija, darni plėtra ir tvarumas

Svetainė internete https://svjc.lt