Taisyklės ir sąlygos

Adsweb.lt katalogo naudojimosi taisyklės ir sąlygos

Katalogas Adsweb.lt teikia svetainių ir tinklalapių patalpinimo paslaugas

Mes neatsakome už mūsų svetainės paslaugų teikimo šiuos trikdžius: serverių sutrikimus, piratavimą, virusų padarytą žalą, interneto sutrikimus ir už bet kitus trikdžius, kilusius ne dėl mūsų svetainės kaltės

Bendros sąlygos

Naudodamiesi mūsų katalogu, Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su sąlygomis ir taisyklėmis bei privalėsite jų laikytis. Jei nesutinkate laikytis šių įsipareigojimų, tai katalogu naudotis neturite teisės

Katalogas valdomas savininko, kuris vienintelis gali atnaujinti ir kitaip keisti taisykles bei sąlygas

Taisyklės bei sąlygos gali būti pakeičiamos bet kada

Mes pasiliekame teisę keisti ir pildyti kategorijų ir kitus pavadinimus be išankstinių vartotojų įspėjimo

Būtina laikytis taisyklių, ir jeigu dėl tam tikros priežasties viena iš sąlygų tampa negaliojanti, tai neliečia likusių surašytų taisyklių, jos lieka galiojančios ir jų laikytis privaloma

Vartotojas įsipareigoja naudotis katalogo paslaugomis, nepažeisdamas šių naudojimo sąlygų, taip pat sąžiningos konkurencijos ir LR galiojančių teisės aktuose nustatytų reikalavimų

Pagrindinės taisyklės

Kad Jūsų nuoroda būtų patvirtinta, prašome laikytis šių taisyklių:

1. Įveskite aiškų pavadinimą bei aprašymą. Aprašymai turi būti be klaidų, su lietuviškomis raidėmis, be reklaminių šūkių, nereikalingų skyrybos ženklų
2. Draudžiama įtraukti į katalogą tą pačią svetainę kelis kartus (ir įtraukti skirtingus tos svetainės puslapius)
3. Svetainės turinys neturi pažeisti LR konstitucijoje ir įstatymuose tam tikslui numatytų reikalavimų
4. Įkeliama svetainė privalo atitikti visus lietuviškų interneto www reikalavimus, o svetainės pagrindinis turinys turi būti lietuvių kalba

Jūsų siūlomas svetaines peržiūrime ir jas patvirtiname arba ne

Į katalogą draudžiama talpinti svetaines, kurios pažeidžia įstatymus arba įvairiais būdais bando pakenkti svetainės lankytojams

Prašome laikytis šių taisyklių.

Katalogas Adsweb.lt pasilieka teisę keisti taisykles be išankstinio įspėjimo

Draudžiama naudoti katalogą neteisėtiems veiksmams ir sukčiavimui

Pateikiant svetainę, privalote pateikti objektyvią, teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie siūlomas Jūsų svetainėje prekes bei paslaugas 

Pateikiamos svetainės negali pažeisti trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių teisių (ir teises į intelektinę nuosavybę)

Pateikiamos svetainės negali pažeisti teisės aktų reikalavimų (įskaitant vartotojų teisių apsaugą ar konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus)

Nuorodų katalogas Adsweb.lt yra moderuojamas ir prižiūrimas, todėl ne visos nuorodos gali būti čia patalpintos. Atmesime nuorodas į warez, pornografijos ir panašius nelegalius www puslapius

Gavę nuorodą, per kelias dienas ją patikrinsime ir atsakysime. Jeigu nuoroda neveikianti ar puslapyje aprašoma veikla yra pasikeitusi – jinai bus šalinama iš katalogo be perspėjimo.

Adsweb.lt katalogas nėra ir nebus atsakingas už svetainėse esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikiame mes patys  ir iš to kilusias neigiamas pasekmes klientui ar tretiesiems asmenims)

Mes neatsakome už jokią žalą ir nuostolius, kuriuos gali patirti vartotojas, naudodamasis katalogu ir jo paslaugomis, jeigu katalogo vartotojai siųsdami, talpindami ir kitais būdais perduodami padaro viešai prieinamą bet kokią kataloge esančią informaciją

Klientui negalint naudotis mokamomis paslaugomis dėl trečiujų asmenų kaltės, užmokestis už mokamas paslaugas klientui nėra grąžinamas.

Lankytojo atsakomybė ir pareigos

Lankytojas turi teisę pateikti nuorodą peržiūrai. Apsilankius kataloge ir/ar  pateikus nuorodą peržiūrai, vartotojui nedelsiant taikomos visos šios sutarties taisyklės ir sąlygos

Nuoroda turi nukreipti tik į kataloge pateiktos informacijos atitinkantį turinį. Griežtai draudžiama talpinti pornografinę, erotinę, rasizmą ir neapykantą kurstančią, smurtą ir agresiją skatinančią, įžeidžiančią informaciją. Šių reikalavimų nesilaikant, vartotojo nuoroda be atskiro nuorodos savininko įspėjimo bus šalinama, o visa informacija apie nuorodos autorių ir jo pažeidimus bus perduota teisėsaugos institucijoms

Teisiniai ginčai

Katalogo savininkas vykdo veiklą vadovaudamasis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir jų nustatyta tvarka.

Bet kokie kilę ginčai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir Lietuvos Respublikos teisme

Susisiekti su mumis galima per kontaktų formą