VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra

Viešoji įstaiga Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, veikiantis žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo, užsienio prekybos ir metodinės pagalbos ūkio subjektams teikimo srityse.

Veiklos tikslas – tenkinti viešuosius interesus, įgyvendinti įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka valstybės politikos priemones žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo ir organizavimo, eksporto skatinimo, eksporto-importo priemonių administravimo, žalio pieno pardavėjų ir žalio pieno pirkėjų nesąžiningų veiksmų perkant-parduodant žalią pieną draudimo kontrolės ir stebėsenos, žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyvių profesinio mokymo koordinavimo ir tautinio paveldo produktų rinkodaros priemonių kūrimo ir diegimo srityse

Interneto svetainė: https://www.litfood.lt