Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka tai kultūros, švietimo ir informacijos įstaiga, šiai dienai savo fonduose turinti per 85 tūkstančius spaudinių, kuriais naudojasi daugiau kaip 2200 nuolatinių skaitytojų. Per metus joje apsilanko apie 63 tūkstančiai pasvaliečių ir svečių iš kitų rajonų bei užsienio.

Bibliotekoje galima naudotis knygomis, periodiniais ir informaciniais leidiniais, vaizdo ir garso dokumentais, rankraščiais, kompaktiniais diskais, internetu. Lankytojai aptarnaujami viešojoje bibliotekoje Pasvalyje, Joniškėlio miesto bibliotekoje, 31 kaimo bibliotekoje. Kaimų, kuriuose nėra stacionarios bibliotekos, gyventojus aptarnauja mobili biblioteka.

Internetinė svetainė: https://www.psvb.lt