Lietuvos archyvų departamentas

Tikslas: dalyvauti formuojant ir įgyvendinti valstybės politiką ir strategiją dokumentų valdymo ir naudojimo srityse, administruoti Nacionalinį dokumentų fondą ir prižiūrėti, kaip laikomasi LR dokumentų ir archyvų įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų

Lietuvos istorijos archyvai, centrinis ir ypatingasis archyvai, literatūros, meno, Lietuvos miestų regioniniai ir kiti specialieji archyvai randasi adresu Mindaugo g. 8, 03107, Vilnius

Interneto svetainė: https://www.archyvai.lt/lt/lvat.htm